Kund från Mexiko besöker oss

Kunder från Mexiko besöker oss för att kontrollera rörkopplingarna i formbart järn, de är nöjda med produkterna eftersom skylten vanligtvis används på deras hemmamarknad. Efter avslutat affärsmöte har vi lunch tillsammans.


Posttid: 16 oktober 2021